Disclaimer

Ka-TEK heeft de inhoud van deze website met uiterste zorg samengesteld. Wij doen ons best om alle informatie op www.ka-tek.nl zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Toch kan het voorkomen dat de inhoud op sommige punten verouderd of onjuist is. U kunt daarom aan de inhoud van deze website geen rechten ontlenen. Bovendien kan Ka-TEK op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die voortkomen uit het gebruik van deze website.

Het intellectuele eigendom van de inhoud www.ka-tek.nl berust bij Ka-TEK. Ongeoorloofd gebruik van materiaal afkomstig van deze website beschouwen wij als een inbreuk op het copyright, merkenrecht en overige rechten van Ka-TEK.

Materiaal van deze website mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ka-TEK.