Service

Aanmeten

Als u een verwijzing voor therapeutische elastische kousen heeft gekregen van uw behandelend arts, kunt u contact met mij opnemen voor een afspraak om de kousen aan te meten. In nagenoeg alle gevallen, en indien gewenst, kan het meten aansluitend aan het consult bij de dermatoloog worden uitgevoerd. Verwijzingen via elders verlopen op afspraak. Na maatopname van het te behandelen been of benen maak ik op basis van de medische indicatie/voorschrift van de behandelend arts een keuze voor een kous.

Als er vocht (oedeem) in uw arm of been zit, kunnen kousen niet worden aangemeten. Therapeutische elastische kousen zijn er niet op gericht om uw arm of been dunner te maken, hiervoor moet het arm of been eerst gezwachteld worden. Kousen zijn bedoeld om te voorkomen dat er vocht in uw arm of been komt.

Aanvraag bij uw zorgverzekeraar

Indien uw zorgverzekeraar een overeenkomst tot levering therapeutische elastische kousen met mij heeft gesloten, kan de aanvraag voor vergoeding door mij geregeld worden. Hierover wordt u bij het aanmeten geïnformeerd. Levering geschiedt conform uw polisvoorwaarden. Bij uw eerste aanvraag is een verwijzing van een arts noodzakelijk. Als uw zorgverzekeraar de kousen vergoedt, dan heeft u bij herhaal leveringen met dezelfde medische indicatie geen verwijzing meer nodig.

Gebruiksduur en vergoeding

Vergoeding is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. De verstrekking valt in elk geval altijd onder uw eigen risico. Vergoeding door de zorgverzekering vindt plaats op basis van medische indicatie en vanaf drukklasse 2. Ik adviseer u om uw zorgpolis goed te lezen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar zodat u niet voor verrassingen komt te staan. U bent vanzelfsprekend in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor de juiste informatie aangaande uw verzekeringsgegevens en eventueel lopende verstrekkingen via elders.

Afhankelijk van uw zorgverzekering hebt u recht op:

  • Per 12 maanden één verstrekking van 2 paar of stuks, of;
  • Een eerste levering van 1 paar of stuk en na 3 maanden 2 paar of stuks. Hierna heeft u in principe elke 12/14 maanden weer recht op 2 paar of stuks kousen.

Levertijd

Ik probeer altijd zo snel mogelijk te leveren. De meest gangbare maten van confectiekousen heb ik op voorraad en kan ik meteen leveren. Confectiekousen die ik niet op voorraad heb, worden binnen 5 werkdagen geleverd. De levertijd voor maatwerkkousen is altijd 8-10 werkdagen.

Garantie

Mocht u onverhoopt problemen met de kousen ondervinden (afzakken, knellen, te kort of te lang, enz.), neemt u dan s.v.p. snel contact met mij op. Indien u dit binnen 3 weken na levering doet, kan ik met succes voor u reclameren bij de fabrikant. Bij fabricagefouten hanteren de meeste fabrikanten een garantie van 3 maanden. Constateert u een defect, neem dan altijd contact met mij op voor beoordeling. De garantie is vanzelfsprekend niet van toepassing op gebreken veroorzaakt door normale slijtage of onzorgvuldig gebruik.

Aansprakelijkheid

Ik ben voor bedrijfsaansprakelijkheid verzekerd.

Klachten

Ik vind het belangrijk dat u tevreden bent over de kwaliteit van de kousen, de service en behandeling. Mocht het zo zijn dat u toch niet helemaal tevreden bent, blijf dan niet met dit gevoel zitten. Bespreek dit zo snel mogelijk met mij, zodat ik samen met u naar een oplossing kan zoeken. Het gaat er immers om dat u een fijn draaggemak van uw kousen heeft, met een optimaal medisch effect! Indien u desondanks niet tevreden bent, verwijs ik u naar mijn klachtenprocedure. Deze vindt u hier.