Privacy

Algemeen

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leg ik uw contactgegevens en medische gegevens vast. Ik doe dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat ik uw gegevens alleen gebruik voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat ik uw gegevens beveilig tegen inbreuk door derden. Ik bewaar uw gegevens zo lang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet mij verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zal ik uw gegevens verwijderen. Ik wissel gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en leveranciers/producenten van medische hulpmiddelen. Dit doe ik via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Ik raadpleeg uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van mijn taken. Ik vraag vooraf om uw schriftelijke toestemming tot gegevensuitwisseling. Mijn ICT-systemen en dataopslag heb ik in eigen beheer. Wanneer het desondanks mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan meld ik dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, zal dit door mij worden gecorrigeerd of verwijderd. Het kan voorkomen dat niet (volledig) aan uw verzoek kan worden voldaan, bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot inbreuk op de privacy van anderen.

Klachten

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop ik uw gegevens behandel, neemt u dan contact met mij op. Mocht dit contact niet tot uw tevredenheid verlopen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor mogelijkheden en contactgegevens raadpleegt u hun website via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.